протокол загальних зборів

Протокол №1

загальних зборів коллективу НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Курашівці

від 06.06.2018 року

Присутні : члени коллективу 22 чоловіки

Батьки учнів - 20 чоловік

Голова сільської ради - Гикавчук В.О.

Порядок денний:

  • Звіт директора НВК Савчука М.І. про роботу по організації навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році.

І. Слухали: Звіт директора НВК Савчука М.І. про роботу по організації навчально-виховного процессу. В своїй доповіді Савчук М.І. відмітив, що навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» с.Курашівці Мурованокуриловецького району Вінницької області є комунальною власністю Курашовецької сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1932 році, земельна ділянка, яка належить НВК має площу 2,5 га. На даний час в НВК працює 17 педагогічних працівників та 9 працівників (6 ставок) з числа обслуговуючого персоналу.Три педпрацівника знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що років через п'ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступник, педагог-організатор непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена в учительській та використовується для адміністративної роботи.

Якісний склад педагогічних працівників:

- спеціаліст вищої категорії - 2 вчителі;

- спеціаліст І категорії - 9 вчителів;

- спеціаліст ІІ категорії - 3 вчителі;

- спеціаліст - 3 вчителі.

Всі педпрацівники мають відповідну фахову вищу освіту.

Це вчителі з високим рівнем методичної культури, яким властиві риси: творча самостійність, високий рівень самоорганізації, працелюбність і старанність, цілеспрямованість.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 19 год.
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.
Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
В НВК є в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективи. В НВК адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У роботі з працівниками я, як директор НВК, дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюємо й виробляємо різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, він затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від свого заступника, педагога-організатора.

В школі навчається 57 учнів, середня наповнюваність класів становить 6,3 учня. В дитсадку виховується 18 дітей. Із с.Посухів підвозиться 11 учнів школи, 2 вчительки і 4 вихованці дитсадка.

Підвезення здійснюється за рахунок відділу освіти. Перебоїв з підвозом не було.

Дирекцією школи спільно з батьківським комітетом організоване і забезпечено гаряче харчування. Харчуванням охоплено 100% учнів.

Учні з малозабезпечених сімей харчуються безкоштовно за рахунок бюджетних коштів, на що виділяється на дитину 8 грн. Батьківська плата на новий навчальний рік не змінилась і складає 100 грн. на місяць з дитини. Крім того раз на півроку батьки здають в столову продуктовий набір, який складається з: мука-1кг, цукор 1,5 кг, олія-0,5 літра, картопля-5 кг, капуста-2 кг, цибуля-1 кг, морква - 1 кг.

В дитячому садку батьківська плата складає 30% від загальної вартості харчування, а саме 6,35 грн.

Харчування в дитячому садку якісне і збалансоване тричі на день.

Перспективне меню в шкільній їдальні і в дитячому садку погоджено з Держпродспоживслужбою.

Влітку 2017 року було зроблено в школі і дитсадку якісний поточний ремонт на що витрачено 8000 грн спонсорських коштів (батьки, вчителі).

Замінено огорожу в дитсадку, встановлено дві гойдалки, на що було витрачено 4000 бюджетних і спонсорських коштів.

Встановлено нові ворота в школі вартістю 8700 грн. закуплено електроплиту в дитсадок, зроблено ремонт автобуса на суму 12000 грн. за рахунок спонсорських коштів.

В школі діє спортивний майданчик, на якому діти займаються фізкультурою.

Протягом навчального року учні школи брали участь в різноманітних спортивно-масових заходах , районних спортивних змаганнях.

В школі проводяться тижні фізичної культури та спорту, де школярі беруть участь у різних змаганнях і конкурсах, спортивних іграх.

Один раз на семестр, в рамках місячника екологічного виховання проводиться «День здоров'я».

У І семестрі навчального року у школі проводився Тиждень спорту присвячений Дню фізичної культури та спорту, в цих змаганнях взяли участь всі учні школи.

У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію науково-методичної теми: «Забезпечення професійної компетентності учителя, як необхідної умови ефективності процесу навчання та національно-патріотичного виховання учнів шляхом запровадження нових педагогічних технологій і методик », вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту», «Про Національну програму інформатизації», наказів управління освіти і науки облдержадміністрації, рішень та розпоряджень обласної і районної державних адміністрацій, наказів відділу освіти райдержадміністрації.

В організації науково - методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного куточку, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителів, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань, науково - методична та психолого - педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріали з позакласної роботи.

На базі методичного куточку проводяться педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, засідання шкільних методичних об'єднань ,семінари, педагогічні читання. Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів, відкритих уроків та позакласних заходів, семінарів. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками.
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовується у навчально-виховному процесі також проектне навчання та інші.
Організаційні форми внутрішкільної методичної роботи були такими:
педрада, предметні методичні об`єднання, науково-методичні семінари, творчі групи, методичні оперативні наради, атестація педпрацівників, творчі звіти вчителів, курсова перепідготовка.

Велика увага приділялась вдосконаленню методики викладання предметів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Проведені педради з питань:


1.Нові підходи в організації роботи початкової школи.

2. Стан ігрової діяльності в ДНЗ.

3. Про хід виконання програми «Розвиток дошкільної освіти до 2018 року».

4.Забезпеченняя мобільності вчителя та учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій.

5. Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках історї.

6.Про створення умов з підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі.

Вчителі НВК впродовж року працювали над окремими темами проблеми і на засіданнях шкільних методоб'єднань доповідали про результати своєї роботи.

Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у НВК проводяться предметні тижні. Так в цьому навчальному році проведено предметні тижні з історії, фізкультури, трудового навчання, початкових класів. Це сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, розвитку їх творчої активності, а також збільшує мотивацію школярів до навчання.

Матеріали предметних тижнів узагальнені і представлені на районні методичні фестивалі.

Успішно були проведені творчі звіти вчителів, які атестувалися. Вчителі школи провели 25 відкритих уроків.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки, яку пройшлов, згідно графіка, 6 вчителів і 1 заступник.

Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участь вчителів у районних семінарах, методобєднаннях, майстер класах. Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями,що забезпечує мотивацію у навчанні. Учні школи брали участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях, а також в Міжнародному конкурсі «Кенгуру», у Міжнародному чемпіонаті з розв'язування логічних задач.

Ведеться робота з обдарованими дітьми. Вона спрямована на досягнення високих результатів учнів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, анкетування дітей з метою виявлення типів обдарованості, створено банк обдарованих дітей, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах, різних конкурсах.

В І етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 35 учнів 6-9 класів.

В районних предметних олімпіадах призових місць немає. Зайняли третє місце на конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика.

Велику увагу у своїй роботі приділяємо створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. Інноваційний напрямок, за яким працює НВК, - «Школа сприяння здоров'ю». Педколектив формує у вихованців навички здорового способу життя, як основи розвитку потенційних здібностей кожної дитини,її конкурентноспроможності,ініціативності й творчості. У школі традиційно проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, КВК, тематичний місячник «Увага! Діти - на дорозі!» та інші, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у школі формує в учнів вміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

За кожним класом закріплений напрямок роботи,спрямований на утвердження здорового способу життя:

5 клас-«Здорова та шкідлива їжа»

6 клас-«Збір лікарських рослин та поради щодо їх використання»

9 клас- «Подолання шкідливих звичок»

8 клас-«Аромотерапія»

7 клас-«Бісероплетіння»

І. Виступили: 1. Сільський голова Гикавчук В.О. відмітив належну роботу дирекції НВК, педагогічного колективу по організації навчально-виховного процесу, виховання в учнів гуманних рис, почуття патріотизму і національної свідомості.

2. Голова ПК Перкатий С.І. відмітив, що трудових спорів, як і в минулому навчальному році, порушень дисципліни зафіксовано не було завдяки доброму мікроклімату в колективі.

3. Голова піклувальної ради Яковець І.М. відмітила тісну співпрацю між адміністрацією НВК і піклувальною радою, особливо в питаннях харчування учнів і проведення ремонтних робіт.

4. Григораш М.Ю., педагог-організатор НВК, відмітила, що адміністрація НВК сприяє у проведенні позакласних і позашкільних заходів, зокрема в проведенні шкільних вечорів відпочинку різноманітних свят, які проводяться згідно плану виховної роботи,

5. Голова лічильної комісії Мудрик Т.В. підвела підсумки таємного голосування по оцінці роботи директора НВК Савчука М.І. і озвучила результати:

Відмінно - 3 голосів;

Добре -20 голосів;

Задовільно - 9 голосів;

Незадовільно - 0 голосів

І. Ухвалили: Роботу директора НВК по організації навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році вважати доброю.

Голова зборів Кирилюк О.П.

Секретар О.В.Савчук текст тут...

© 2022 гімназія  с.Курашівці  
 
Мурованокуриловецької селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області
Створено за допомогою Webnode Файли cookie
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати